Collan-Kollanus-sukuseura ry

Esittely ja historia 

Ajankohtaista 

Seuran jäsenyys

Sukututkimus

Tapahtumia 

Säännöt 

Hallitus 

Kokoukset 

Sukukokous 

Valokuvat 

Suvun historiaa 

Sukutaulu Claudius

Sukutaulu Henrik 

Sukutarinoita

Julkaisuja

Collan-Kollanus-sukuseura ry
Seuran hallituksen varapuheenjohtajan, tekn. lisensiaatti Timo Linkolan terveiset Espoosta 22.2.2011

Hei arvon sukulaiset, Collanit, Kollanukset, Linkolat ja muut, meitä on noin 5 000!

Lienetkö selvillä siitä, että vuonna 1934 perustettu Collanien sukuseura on hengissä ja toimii nyt uudistuneena Collan-Kollanus-sukuseuran nimellä? Suvun jäsenistä noin 150 oli mukana Pieksämäellä 2009 pidetyssä sukukokouksessa. Siellä muiden tapahtumien ohessa valittiin seuralle uusi hallitus, joka nyt yrittää kehittää suvun yhteishenkeä. Melkoinen ongelma on kuitenkin siinä, että kukaan ei enää tiedä tarkkaan keitä sukuun kuuluu ja miten me olemme sukua toisillemme. Aiemmat sukuluettelot ovat jo vanhentuneet. Arvioin tuossa kokouksessa, että sukuumme vuonna 2009 olisi kuulunut noin 800 elossa olevaa jäsentä, joista ehkä 65 % kuuluu Pieksämäellä 1600-luvun lopulla toimineen maanviljelijä Henrik Collanuksen jälkeläisiin ja ehkä 35 % hänen veljensä Pieksämäen rovastin Claudius Collanuksen jälkeläisiin. Sukuseuran keskeisiksi tehtäviksi sovittiin Henrik Collanuksen jälkeläisistä noin 1938 laaditun luettelon ja Claudiuksen jälkeläisistä 1985 laaditun luettelon täydentäminen ajan tasalle.

Sukuseuran hallitus keskittyi vuodesta 2010 lähtien erityisesti Henrikin sukuhaaran selvittelyyn. Työssä on ollut apuna 1970-luvulla seuran toimesta kerättyä aiemmin käsittelemätöntä sukukorttitietoa, ja useat suvun jäsenet ovat, kiitos vain, toimittaneet tietoja omista lähisukulaisistaan. Tähänastiset tiedot on yhdistänyt sukujutut-tietokantaan sukumme jäsen ja kokenut sukututkija Kaisa Rautavaara Vantaalta. Hän on myös monilla muilla tavoilla laajentanut tietoaineistoa. Poiketen aiemmasta käytännöstä Kaisa on penkonut myös suvun tyttärien jälkeläisiä ja näiden jälkeläisiä. Aiemmin sukututkimuksessa on seurattu vain mieslinjoja lapsineen, mutta uudistunut sukuseuramme pyrkii nyt edistämään tasa-arvoa. Uusi käytäntö laajentaa suvun käsitettä ja tuo mukaamme paljonkin ihmisiä, jotka eivät tiedä kuuluvansa sukuumme. Työ Henrikin sukuhaaran parissa on edelleen kesken. Melkoinen yllätys on ollut se, että kun Henrikin sukuhaaran sukuluettelossa v. 1938 oli noin 600 henkeä, Kaisan tiedosto Henrikin jälkeläisistä, elävistä, kuolleista ja heidän puolisoistaan, käsittää helmikuussa 2011 jo 3 456 henkeä. Moni vielä puuttuu tästä tiedostosta.

Kaisa on edellisen lisäksi vienyt tietokantaan myös Claudius Collanuksen jälkeläiset vuoden 1985 tietojen pohjalta, mutta tässä sukuhaarassa ei vielä ole uudempia tietoja koottu. Claudiuksen jälkeläisiä tietokannassa on eri ajoilta 925, mutta heitäkin on tosiasiassa aika lailla enemmän. Tyttärien jälkeläisten täysi mukaanotto saattaisi lähes tuplata tämänkin sukuhaaran.

Uusimpien tietojen valossa näyttäisi siltä, että sukuumme kuulunee elävät ja kuolleet mukaan lukien noin 5 000 jäsentä. Sukuseurallamme siis riittää puuhaa, ja hiukan hymyilyttää kun seuran jäsenmaksun maksaneita jäseniä v. 2010 lopussa oli vallan 37. Tervetuloa siis seuraamme. Liittymisohjeet löydät seuran nettisivuilta.

Sukuseuramme hallitus haaveilee siitä, että parin kolmen vuoden päästä olisimme hieman pidemmällä ja saattaisimme ryhtyä julkaisemaan uudempaa tietoa. Sitä varten tarvitaan kuitenkin vielä lisää tietoa ja ehkä juuri sinun apuasi. Voit toimittaa itseäsi ja perhettäsi koskevat tiedot sukuseuramme nettisivuilta löytyvällä lomakkeella katso collan-kollanus.fi. Jos tiedät, että perheesi tiedot jo ovat ajan tasaisina sukuseuralla, kaikki on jo kunnossa. Jos et tiedä, mitä sukuseura tietää, ota yhteyttä sukuseuran seuraavassa mainittuihin tutkijoihin. Nämä tulevat omalta puoleltaan lähestymään hyvin monia sukumme jäseniä. Meillä on käytössämme ajantasaiset tiedot kaikkien Collanien, Kollanusten, Collanusten ja Linkoloiden puhelinnumeroista ja niihin liittyvistä osoitteista.

Henrik Collanuksen jälkeläisten osalta päätutkijamme on Kaisa Rautavaara, yhteystiedot kaisa.rautavaara(at)gmail.com puh. 040 529 0314, os. Kukinkuja 3A1, 01620 Vantaa. Hänellä on nyt paras ja ajantasaisin mutta silti puutteellinen tieto Henrikin sukuhaaran jäsenistä. Henrikin sukuhaaraan kuuluvat kaikki Kollanukset, Collanukset, pääosa Collaneja, joukko Kolimaita, Kallantoja, Kaiteja ja monia muita erityisesti Pieksämäen ja Suonenjoen taustaista väkeä. Henrikin sukuhaaran tyttärillä jälkeläisineen on seudulla tavanomaisia sukunimiä kuten esim. Hänninen, Häkkinen, Kantanen, Karjalainen, Markkanen, Moilanen, Nenonen, Nykänen, Pöntinen, Taavitsainen, Vilhunen ym. Henrikin sukuhaarasta on Rauni Rautasen hallussa valokuvakokoelma pääosin vuodelta 1938.

Claudius Collanuksen jälkeläisten osalta päätutkijamme on Timo Linkola, yhteystiedot timo(at)linkola.net puh. 050 563 8426, os. Lohitie 7B6 02170 Espoo. Hänellä on toistaiseksi vain vuoden 1985 tiedot Claudiuksen sukuhaaran jäsenistä. Tiedot Karl Julius Collanin (1856-1938) jälkeläisistä ovat kuitenkin jo ajan tasalla, ja Johannes Collanin (1841-91) jälkeläisistä lienee sen haaran jäsenillä olemassa noin vuoden 2003 tietoja. Claudiuksen sukuhaaraan kuuluvat kaikki Linkolat, osa Collaneja ja monia muita. Timon hallussa on isältä peritty laaja kokoelma Claudiuksen sukuhaaran jäsenten valokuva-aineistoa, ei kuitenkaan vuotta 1980 nuorempia kuvia.

Sukuseura kaipaa siis ajantasaisia tietoja Sinusta ja perheestäsi. Siihen saattavat kuulua paitsi Sinä itse, vanhempasi, isovanhempasi, sisaruksesi, puolisosi (nykyinen ja entiset), avopuolisosi, lapsesi ja lapsenlapsesi. Toivomamme tiedot voit koota ja esittää seuran nettisivun lomakkeen muodossa. Tarpeen mukaan voimme ehkä tapaus kerrallaankin sopia siitä, missä laajuudessa tietoja kokoat. Sukuseuran hallituksen jäsenet ovat osaltaan myös mukana sukuaineiston keruussa.

Sukuluettelo on kuitenkin hiukan kuivakanpuoleinen asiakirja ja saatat monien syntymäpäivien lisäksi olla kiinnostunut siitä miltä näytämme, ketä me oikein olemme, mikä on historiamme ja mitä suvun jäsenet yhdessä ja erikseen paraikaa puuhailevat. Oletko katsellut seuramme nettisivuja? Kiinnostaako olla facebook-kaveri muutamien sukulaistemme kanssa? Oletko nähnyt monistetta Collan-suvun vaiheita I-III? Voisitko toimittaa digi- tai kopiokuvan itsestäsi tai perheestäsi sukuseuralle tai jollekin hallituksen jäsenelle? Olisiko Sinulla valmis tarina, teksti tai tietopaketti jostakin mielenkiintoisesta suvun jäsenestä, perheestä, talosta tai tapahtumasta? Olisiko jokin ajankohtaisasia, jonka voisi kertoa muille sukulaisille? Sopiiko, että sukuseura kertoo nettisivuillaan tai muulla tavoin tällaisia sukujuttuja? Kiinnostaako Sinua saada sukukirja? Toivotko seuralta jotain muuta? Ota yhteyttä, nimiä ja numeroita löydät seuran nettisivuilta.

Kiitos jo etukäteen siitä, että reagoit tähän tervehdykseen. Lämpimät terveiset itsellesi ja läheisillesi!

Timo Linkola, Tekn.lis.
Collan-Kollanus sukuseuran hallituksen puheenjohtaja

Päivitetty 11.10.2013, Ylläpitäjä Rauni Rautanen, email rauni_rautanen@yahoo.fi