Collan-Kollanus-sukuseura ry

Esittely ja historia 

Ajankohtaista 

Seuran jäsenyys

Sukututkimus

Tapahtumia 

Säännöt 

Hallitus

Kokoukset

Sukukokous

Valokuvat 

Suvun historiaa

Sukutaulu Claudius

Sukutaulu Henrik 

Sukutarinoita

Julkaisuja

Tietosuoja

Sukututkimus

Collan-Kollanus- suvun tutkimuksessa on viime vuosina harpottu aika vauhtia eteenpäin ja yllättäen myös noin kolme sataa vuotta taaksepäinkin. Suvun kantaisinä on jo noin 70 vuotta pidetty Pieksämäellä 1600-luvun jälkipuoliskolla eläneitä veljeksiä Pieksämäen rovasti Claudius Collanusta ja hänen vanhempaa veljeään maanviljelijänä toiminutta Henrik Collanusta. Näiden myötä sukumme jakautuu Claudiuksen ja Henrikin haaroihin.

Claudius Collanuksen jälkeläisistä on jo vuosina 1961 ja 1984 julkaistu sukuluettelot ja heistä on koottu niin valokuvia kuin kirjallista materiaalia. Suvun tässä haarassa viime vuosien sukututkimus on keskittynyt sen selvittämiseen, mitä suvun jäsenille perheineen on tapahtunut vuoden 1984 jälkeen. Tulokset valmistuivat elokuussa 2014 julkistetussa sukukirjassa Claudius Collanuksen jälkeläiset 2014, jossa on tiedot 1946 henkilöstä ja 517 perheestä. Kirjan tietojen keruusta vastasi kymmenien sukulaisten tuella Timo Linkola. Kirjaa on toukokuuhun 2015 mennessä myyty noin 200 kappaletta. Claudiuksen sukuhaarassa voidaan nyt sukututkimuksen puolesta pitää hengähdystaukoa, kun tiedot ovat varsin hyvin ajan tasalla. Kirjan esittely ja hankintaohje on lähemmin Ajankohtaista-palstalla.

Henrik Collanuksen jälkeläisistä julkaistiin vuoden 1938 vaiheilla moniste, jossa jälkeläisiä oli noin 600. Tiedot kokosi 1930-luvun lopulla Olavi Linkola. Painettua sukuluetteloa Henrikin haarasta ei koskaan oltu tehty. Tämä sukuhaara muodostaa pääosan Collan-Kollanus -suvusta.

Useiden viime vuosien ajan sukututkija Kaisa Rautavaara on koonnut tietoja Henrik Collanuksen jälkeläisistä. Kirjaan on etsitty Henrikistä lähtien myös tyttärien jälkeläisiä, mikä selittää henkilöiden suuren määrän. Valokuvia on jonkin verran (Pieksämäen sukukokousten kuvat vuosilta 1939, 1959 ja 2009 tulevat mukaan). Kirja valmistui keväällä 2018.

Sukututkimuksen edistymisestä huolimatta tiedoissa on vielä aukkoja etenkin 1900- ja 2000-luvuilta. Kaisa Rautavaara ja toivoo sukuun kuuluvilta apua tietojen päivityksessä. Jos sinulla on mahdollisuus printata oheisesta linkistä aukeava pdf-muotoinen sukutietolomake tai word-muotoinen sukutietolomake ja täyttää se, niin lähetä lomake postitse Kaisan osoitteeseen. tai voit myös laittaa lomakkeessa kysytyt tiedot sähköpostitse Kaisa Rautavaaralle. Jos huomaat uudessa sukukirjassa virheitä, lähetä niistä viesti Kaisalle, niin voimme lisätä kirjan väliin korjaussivun Näin autat sukututkijoita löytämään puuttuvat tiedot ja täydentämään kuvaa Collan-Kollanus-suvusta.

Kaisan yhteystiedot ovat:

Kaisa Rautavaara, kaisa.rautavaara (at)gmail.com, puh. 040 529 0314, osoite: Kukinkuja 3 A 1, 01620 Vantaa

Sukututkimuksemme harppaus noin 300 vuotta taaksepäin tapahtui v. 2013, kun edellä mainittujen veljesten isän, Mikkelin Rantakylään 1638 ilmestyneen kirjurin ja voudin, Clas Sigfridinpojan taustoista löytyi uutta tietoa. Satakunnan sukuja ja Suomen keskiaikaisia ratsutiloja tutkinut ulkoasiainneuvos Heikki Impola löysi Satakunnan Karkusta tietoa Clas Sigfridinpojasta ja hänen isästään 1500-luvun lopun ratsumiehestä Sigfrid Luckista. Hänen juurensa näyttävät johtavan ahvenanmaalaiseen Sluk-aatelissukuun, josta esipolvitiedot jatkuvat 1300-luvun alkupuolelle. Näitä uusia tutkimustuloksia käsitellään Sukutarinoita-palstalla.

Vuoden 2009 sukukokouksessa Pieksämäellä oli myynnissä monistejulkaisu Collan-suvun vaiheita. Se on nyt loppuun myyty. Siinä on tarinoita sukumme eräistä jäsenistä. Aineistoa Claudiuksen-haarasta on mm. Timo Linkolan kellarissa aika lailla, mutta sen saattaminen julkaisukelpoiseksi vaatisi paljon työtä.

Sukumme sota-aikojen kokemuksista on varsin vähän tietoa. Meistä itse kukin tietää jotain läheistemme kokemuksista talvi- ja jatkosodan aikana. Vaietumpi aihe on ollut kansalaissodan aika. Ajankohtaista palstalta löytyy hieman tietoa siitä ja toive kerätä tietoa lisää.


Päivitetty 13.6.2018 Ylläpitäjä Rauni Rautanen, email rauni_rautanen@yahoo.fi